plakat EFRR_jpeg.jpg

Protokół zapytania ofertowego z dnia 15.01.2021r na usługę promocyjną film promocyjny i sesja fotograficzna:

Zamówienie zostało udzielone:

Część 1: Kla&Co Aneta Zamielska, ul. Rataja 2/1, Łomianki - uzyskane punkty: 100

Część 2: DSQ Inc. Dorota Szulc, ul. Łyskowskiego 26D/121, Toruń - uzyskane punkty: 100


eu