Kolekcja Never too small

Nigdy nie jesteś za mały, by znaczyć wiele. Nigdy nie jesteś za mały by mieć wpływ na to, co nas otacza. Nasza kolekcja to hołd dla tworzenia mody zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju. Tą kolekcją chcemy pokazać jak ważne jest, aby uczyć nasze dzieci odpowiedzialności za naszą planetę na której żyjemy, środowisko oraz społeczeństwo.Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć szanować naturę, troszczyć się nie tylko o siebie, ale także o wszystkie życia na Ziemii. O życie tych, którym brakuje wody i jedzenia, o życie przyrody, o powietrze, którym oddychamy i słońce od którego pozyskujemy energię.

Never too small to mean a lot. Never too small to have an impact on what happens around us. Our collection is a tribute to creating fashion in accordance with sustainable development goals. By this collection we want to underline how important it is to teach our kids to be responsible for the planet we are living on, for the environment and for society. It is never too late to start respecting nature, noticing and caring not only about ourselves, but also for all lives on the Earth! Lives of those who lack food and water, life of nature, of the air we are breathing in and out and the sun from which we are getting the energy.

Nasze kolekcje

Jeśli czujesz, że nasza marka pasuje do oferty Twojego sklepu bądź byłaby jego świetnym uzupełnieniem - nie wahaj się i skontaktuj się z nami pisząc do nas na email export@pavonada.com. Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę i wyślemy nasze catalogi!

If you see a great match between your store and our brand please feel free to contact us export@pavonada.com. We will prepare for you special offer and send you our catalogs.